FSxi100-00 24mar2023
När vi Världen” har räddat klimatet, när den globala uppvärmningen har ökat med 1,5 grader, jamen har vi ju nått vårt mål, eller? Vad blir nästa mål i fall? Om vi nu skulle resonera det här sättet, bakvänt liksom, kanske vi bättre skulle kunna förstå vad som ”egentligen” är gång. Vem/Vilka   tjänar   på   klimatkrisen? Att all jordens folk kommer förlora är enkel matematik. FN och alla forskare som förutspår en katastrof, dom måste ju ha rätt liksom! Realpolitiskt finns det sedan 100 år tillbaks etablerad kunskap ”Milanković-cykler” om hur skillnader i jordens bana kring solen resulterar i klimatförändringar. Sunt förnuft säger oss att utan solen, inget klimat alls! samma sätt som vi har sommar, höst, vinter och vår, förändras också det långsiktiga klimatet beroende hur vår planet förhåller sig till solen. Självklart ska ”alla” klimat och miljöfarliga utsläpp minska, men då på ett ansvarsfullt sätt!
2 3 1 2 nr.

Mmm.

Stolpe ut va?

Precis! … och sen så vet

man inte vad man ska göra.

Jamen ja just det! Om nu alla

klimatmålen ska ligga fast som

alla politiker säger så måste man

ju jobba för komma dit först va?

Nää, skulle tro det. Tänk om det

blir kallare, då måste vi ju gasa

på igen för att komma upp i 1,5

grader varmare klimat, … eller?

Va? Jamen det står inte.

Mmm, men vad ska

dom göra sen då, när

man har nått alla mål.

Nu krånglar klimatet igen

menar FN:s klimatpanel IPCC,

men att 1,5-gradersmålet kan

nås ändå, menar man.

24mar2023
FN ”Klimat” Forskning! Klimatmålen ligger fast!
Hemsidan gör uppehåll till mitten av juni ungefär. Meningen är att bättre anpassa till rådande omständigheter, som nu här hemma efter valet 2022, … och globalt. Den realpolitik vi representerar här är inte bara ett initiativ, utan också ett alternativ som går att rösta på, och självklart så kommer På Tapeten finnas med som vanligt.
Hemsidan tar paus