FSxi100-00 20jan2023
När nu Sverige och ”Sveriges Regeringen” ska agera EU under sitt EU-ordförandeskap, gäller det ju såklart att visa sig duktig och att Sverige ”leder” och kommit längst i klimatomställningen av alla EU-länder. Regeringen kommer att satsa all sin prestige ”och skattebetalarnas pengar” återigen nya projekt för att avleda uppmärksamhet från gamla pågående som saknar förutsättningar att bli av, … i en omfattning som kommer överträffa stålverk 80 hundrafalt. Realpolitiskt ska staten ”Sveriges regering” enbart investera skattebetalares pengar i infrastruktur som kommer skattebetalarna till nytta, inte i affärsverksamheter som marknaden, privata aktieägare och finanseliten kan dra nytta av. Av miljöskäl som både EU och svenska staten har stiftat lagar om, finns inte förutsättningar att öppna upp nya gruvor för brytning av jordartsmetaller, även om sällsynta. Svenska naturresurser ska framförallt gynna oss, lokalt!
2 3 3 nr.

Mmm… det såklart.

Jamen renar…! Då har vi ju dom

i alla fall när alla klimatprojekt

kollapsat och pengarna tagit slut.

Ja jo, det förstås. … men miljön,

klimat och alla klimatmål då, du vet?

Ja, … bidrag till renarna är väl

billigare än slösa bort miljarder på

bidragsfinansierade projekt, eller?

Nämen, skulle bidragsfinansierad

renskötsel vara mer värt än mineraler

till elbilsbatterier, menar du?

Renar såklart! Korrupta

politikerprojekt blir aldrig

någonting av ändå.

Nu menar gruvbolaget LKAB att

dom hittat sällsynta jordartsmetaller

på Samernas mark. Vad tycker du?

Renar eller gräva gruva?

20jan2023
Natur ”Territorialrätt” Livsmiljö! Vad är viktigast?
Hemsidan gör uppehåll till mitten av juni ungefär. Meningen är att bättre anpassa till rådande omständigheter, som nu här hemma efter valet 2022, … och globalt. Den realpolitik vi representerar här är inte bara ett initiativ, utan också ett alternativ som går att rösta på, och självklart så kommer På Tapeten finnas med som vanligt.
Hemsidan tar paus