FSxi001-00 22sep2023
När vi diskuterar ”Integritet” handlar det i alla stycken om det vi anser privat som ingen annan har med att göra. Makt över sitt eget liv skulle man kunna säga, men hur vet vi det? Media i olika former levererar information avsedd att uppfattas som sanning. Det där att ”bilda sig en egen uppfattning” är inte riktigt som vår verklighet ser ut idag. Vi utsätts alla för ett medialt desinformationsflöde avsett att ” infiltrera ” våra tankar och påverka det vi ” vill ” veta. Realpolitiskt är makt över folks vilja central som verkligheten ser ut idag, all politisk verksamhet bygger det. Även realpolitik bygger det förhållandet, men ett omvänt sätt. Makt byter plats med verkligheten som vår vilja istället utgår från. Media… ”där även skola, utbildning och undervisning ingår” är makt över folks vilja det med. Hur påverkar media vår Integritet, allt som vi vill tycka och tro på? … och vem äger makt över media, egentligen ?
2 3 3 8 nr.

Stööön…

Du vill ’bara’ veta att fel

är rätt inte rätt, menar du?

Nämen vad nu! Jag vill väl

inte veta att jag har fel fattar

du väl. Ska jag inte ha rätt att

slippa veta det då?

Om du ska ha rätt

att ha fel, eller va?

Nämen min rätt liksom, …

bara det jag vill veta såklart.

Ska jag inte ha rätt till det?

Du menar att det

är ljug alltså?

Men du! Om nu allting i

tidningen är sant och jag inte

vill veta det, ska jag inte ha rätt

att slippa veta det då, eller?

22sep2023
Integritet ”Makt” Media! Sant/Ljug! Vill vi veta?
Senaste På Tapen (nedan), och i arkivet hittar du dom tidigare Tapeten-stripparna. I ”Arkivet” hittar du nu också en ny sida ”TAPETEN INDEX23”, som listar alla På Tapeten-inlägg efter programrubriker i bokstavsordning, så du enklare ska hitta.
Senaste Nytt. Välkomna!
Uppdaterad 22sep2023