FSxi001-00 03jun2024
Så är vi då här, den sista veckan innan EU-parlamentsvalet. Så som EU ser ut idag och fungerar, är inte så som Sveriges folk röstade ja till folkomröstningen 1994. ”Men varför fortsätter vi då att rösta för EU?” Jo, därför att inga andra alternativ finns! Så… Hur röstar vi emot?” .
Inför EU valet den 9 juni 2024!
-1-
På Tapeten (sida 2), är en seriestripp baserad på [Programteman] som via [Arkivet] finns [Datumsorterade] och senare på X kommer gå att debattera och tycka till om. DEBATT (sida 3), där presenteras diskussionsämnen att tycka till om, men framförallt också, att föreslå bättre Alternativ, som då ska gå att rösta på!
I vårt [Alternativa] partiprogram kan du enkelt och kortfattat utforska olika teman och bilda dig en uppfattning om vad Företaget Sverige som parti och realpolitiken står för.
SENASTE NYTT! måndag 03jun2024 Vi har en ny På Tapeten nr. 24-23 (sida 2), men vi har också ett Kampanjkort nr. 2 som framförallt handlar om EU men också andra organisationer som alltmer försöker skuldsätta och kontrollera oss svenskar, … och ta över vårt territorium. >>
Om ett val ska vara värt någonting så ska det spegla din vilja…, och gå att genomföra! Vad ska, och kan, ett parti som är emot EU göra i EU-parlamentet? Har dom där att göra överhuvudtaget? … och i så fall, VAD ska dom göra där? … som då är värt att rösta på. Företaget Sverige är inte för EU, utan istället emot, så som EU fungerar idag och har gjort under en längre tid. Som ett realpolitisk parti, ska vår tid i EU-parlamentet handla om att Kartlägga EU och notoriskt rösta emot alla förslag från EU-kommissionen som avser bevara och utöka EU-kommissionens och EU-administrationens maktsfär.
Vad är din röst värd?
03jun2024
EU-valet! Företaget Sverige Bulletinen…