FSxi001-00 09feb2024
Hemsidan här är avsedd att inspireras av som ett verktyg ‘eller mall’ ; att politiskt ta ställning för, och samverka för, ett bättre Sverige än det Sverige vi i upplever idag. Redaktionen kan Lokalt/Regionalt/Riksdag/EU även omfatta enfrågepartier för att uppnå ett bättre ‘gemensamt’ valresultat.
Inför EU valet den 9 juni 2024!
-1-
På Tapeten (sida 2) är en seriestripp baserad på [Programteman] som via Arkivet finns [Datumsorterade] och senare på X kommer gå att debattera och tycka till om. I Arkivet finns Artiklar och SENASTE NYTT! Föreläsning 1: Vårt Sanna Jag DEBATT (sida 3) presenteras diskussionsämnen att tycka till om, men framförallt också, att föreslå bättre Alternativ, som då ska gå att rösta på!
I vårt [Alternativa] partiprogram kan du enkelt och kortfattat utforska olika teman och bilda dig en uppfattning om vad Företaget Sverige som parti och Realpolitiken står för.
SENASTE NYTT! efter den 02feb2024. Vi har en ny På Tapeten nr.24-6 (sida 2), men vi har också ett Kampanjkort nr.2 som framförallt handlar om EU men också andra organisationer som alltmer försöker skuldsätta och kontrollera oss svenskar, … och ta över vårt territorium. >>
EU-valet kommer att bli avgörande alla sätt! ”Vill vi ’Det Svenska Folket’ stå upp för Sveriges suveränitet, eller kommer vi lägga oss platt inför EU- administrationen , som i symbios med våra naiva politiker är medskyldiga till den otrygghet vi upplever idag?” Nämen? Såklart vi ställer upp för Sverige ! eller inte ! … eller tyst gör ingenting alls. Realpolitik handlar om att förstå vad som fungerar och rösta i enlighet med det!
Vart är vi på väg?
09feb2024
På Gång! Företaget Sverige Bulletinen…